Att ta en ledande position handlar om beslutsfattande och kommunikation i relation med andra.

Storyakademins Live Talk med Pernilla Strand Petré, erfaren turn-around management konsult, förvandlades till ett samtal om vad det innebär och hur man gör det bra. Det handlar om att fatta beslut och att leda andra genom att kommunicera sina beslut på ett bra sätt. Du kan se hela samtalet här>>

Att fatta beslut kan av många upplevas som svårt, minst lika svårt som att informera andra om det man beslutat. Pernilla utbildar idag chefer i ledarskap och gav några bra tips om hur man som chef kan göra för att få medarbetarna med sig och underlättar kommunikationen.

  • Fatta beslut. Detta är inget du kan undvika som chef. Du måste fatta beslut. När du fattar beslut och kommunicerar dem på ett bra sätt växer du också i ditt ledarskap. Skulle du undvika beslutsfattande söker dina medarbetare efter informella ledare. Andra kommer att gå in i din roll och verksamheten sakna riktning.
  • Kommunicera. Koppla din kommunikation till konkreta exempel, motivera och entusiasmera med hjälp av berättelser. Glöm inte att bekräfta och ge återkoppling. Förstärk det positiva!
  • Ha en ständig dialog igång. Kommunicera inte bara ”när du vill något” utan så mycket du kan. Sök upp medarbetarna ute i verksamheten. Gå runt och möt dem, lyssna in och var till hands. Det är en viktig grund inte bara för kommunikation utan också för att fatta rätt beslut. Du behöver veta hur folk har det och vad som är på gång – så lyssna noga!
  • Prioritera och delegera. Genom att släppa kontrollen över det som du inte absolut behöver göra själv får du inte bara tid över. Du visar också tillit till dina medarbetare och ger dem chans att växa. Inte bara de utan hela verksamheten kommer att växa in i sin fulla potential.
  • Våga. Våga fatta beslut, våga göra dig tillgänglig och våga göra misstag. Genom att fatta ett beslut lär man sig mycket. Inte minst att det ordnar sig och att det mesta går att reparera senare. Alldeles för många är rädda för sina medarbetare. Men de flesta VILL ha bekräftelse på det de gör. Våga prata med folk, bekräfta dem och gör det mycket!

Hur vet jag om jag fattar rätt beslut? Det kan du tyvärr inte veta. Men du kan åtminstone fatta ett beslut som du kan motivera och som dessutom känns rätt för dig.

Många gånger kan man höra andra säga ”Hur kunde jag fatta ett så dåligt beslut!”. Det är något de inser i efterhand med facit i hand. DÅ, när beslutet fattades, fanns tyvärr inget facit att gå efter. Det enda som fanns, och finns, är du och det ledarskap du utövar genom ditt beslutsfattande. SÅ se till att fatta beslut som räknas!

Pernilla Strand Petré.