I Storyakademins senaste Live Talks pratade vi med Redfellas Patrik Westbergen om att våga drömma och ta nästa steg i sitt företagande. Och hur detta nu kan bli möjligt. Tack vare att man använder crowdfunding som ett sätt att bygga vidare på sin story! (Se hela intervjun på YouTube se mer av Storyakademin på Facebook)

Redfellas är en fresh food - kedja av kaféer, ett francisingkoncept med visionen att också vara en mötesplats. Utöver fräsch mat vill man ge sina kunder en känsla av att tillhöra en stor familj och att man går hem ”till sitt eget ställe”.

Att nu sprida konceptet över hela Sverige är en stor vision som såklart kostar pengar. Traditionellt får ett företag in den mängden pengar genom att söka några få investerare som skjuter till en stor andel av företagets kapitalbehov. I en crowdfunding kampanj får man istället in pengar från små investerare genom att erbjuda många små andelar.

I Redfellas fall planerar man att erbjuda investeringen som en sorts ”förköp”. Den som väljer att investera genom att satsa tex. 1000 kr får senare dricka kaffe för motsvarande belopp. Läs mer om det här

EN säker investering för den enskilde, kan tyckas. Och om Redfellas lyckas med att motivera tillräckligt många, så får de ihop det kapital de behöver. Men för Redfellas finns det fler anledningar till valet att använda crowdfunding än att få in pengarna. Genom sin crowdfunding kampanj samlar de resurser på fler sätt:

Vidgar sitt nätverk. Genom att planera sin crowdfunding kampanj strategiskt engagerar man sitt nätverk. Samtidigt som det växer sprids också Redfellas budskap.

Skapar medvetenhet. Samtidigt som berättelsen om Redfellas satsning och erbjudande sprids från mun till mun, ökar också medvetenheten om Redfellas varumärke.

Delaktighet. Genom att ge ett erbjudande som upplevs fördelaktigt och säkert, förstärker man viljan att sprida det vidare till andra. Det uppmuntrar varumärkets ambassadörer (hängivna följare) att hjälpa till med kampanjen.

Gemenskap. Medvetenhet och delaktighet bygger gemenskap vilket ju är en viktig del av Redfellas koncept och det man vill erbjuda. Man vill samla både personal och familj i en känsla av att tillhöra en stor familj.

Trogna kunder. Lojalitet och delaktighet hör till familjekänslan och bygger gemenskapen. Det skapar trogna kunder. Redan genom valet av erbjudandet i crowdfundingen (drick kaffe för pengarna) bäddar Redfellas också för att kunder ska återkomma gång på gång.

Om du trodde att crowdfunding bara är ett alternativt sätt att samla kapital finns det alltså skäl att tänka om. Crowdfunding kan innebära så mycket mer än det. Inte minst branding och att bygga relation med kundkretsen. Det är en satsning som ditt företag har nytta av i många år eftersom lojala, engagerade kunder är det som garanterar ditt företags framgång på sikt.

Så våga drömma och samla ditt i arbetet med att förverkliga din dröm!